Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Najnowszy numer KCO

Logo, KCO
Medpress

Najnowszy numer KCO

Katowickie Centrum Onkologii może już się cieszyć nowym magazynem

Numer ten w dużej mierze, z okazji 15 października, na który to dzień przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, poświęcony jest temu zagadnieniu. Rak piersi jest drugim najczęściej występującym oraz najgroźniejszym, zaraz po raku płuc, nowotworem, który rocznie dotyka ponad 15 tys. pacjentek. Na kolejnych stronach przedstawiono zasady funkcjonowania PracowniHistopatologii Śródoperacyjnej. Nie każdy z nas daje sobie sprawę, jak ważne jest to badanie i jak duże ma znaczenie dla ostatecznej diagnozy i rozpoznania choroby nowotworowej, od której zależy wybór dalszego postępowania terapeutycznego. Na październik przypada również Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji poruszono szerzej temat problemów seniorów. Lek med. Adriana Stryczyńska-Mirocha pisze o zagadnieniu oncogeriatrii, która ze względu na zjawisko starzenia się społeczeństwa, będzie stawać się coraz istotniejszym obszarem działań polskiej medycyny oraz o sposobach leczenia bólu u osób starszych.

Życzymy miłej lektury.