Nagranie webinaru: Metody radzenia w sytuacjach konfliktowych

sytuacje konfliktowe w rejstarcji medycznej
jakie są najczęstsze powody konfliktu z pacjentami
jakie mogą pojawić się konflikty wewnątrz zespołu rejestracji
czego unikać, aby nie doprowadzić do eskalacji konfliktu
jak komunikować się, aby nie doprowadzać do konfliktu z innymi