Nagranie webinaru: Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym

pacejnt-w-złym-wstanie-psychicznym-webinar
najczęstsze reakcje na stres związany z chorobą
jak odpowiadać na płacz pacjenta
jak reagować w sytuacji, gdy pacjent mówi o swoim złym stanie emocjonalnym
jakich sformułowań unikać, aby nie pogorszyć sytuacji