Nagranie webinaru: Jak przełamywać bariery w komunikacji z pacjentem

jak przełamywać bariery w kontakcie z pacjentem
jakie wyróżniamy typy barier komunikacyjnych
z czego wynikają trudności w komunikacji
jakie bariery są najczęstsze w kontakcie z pacjentem
jak przełamywać bariery w komunikacji