Nagranie webinaru: O roli pracownika w zespole

O roli pracownika w zespole
jaką rolę w zespole mają pracownicy z różnym stażem
jak budować odpowiednie relacje w zespole
jakie istnieją metody budowania aktywnej komunikacji z pracownikami
jak wykorzystać potencjał każdego członka zespołu