Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie uruchomił nasz system call center

Miedzylesie-1-770x420
Call Center

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie uruchomił nasz system call center

Pod koniec maja 2017 r. zaimplementowaliśmy w placówce moduły podstawowe i telefon/SMS systemu GATEway.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (dawniej Centralny Szpital Kolejowy) to jeden z najlepszych ośrodków leczniczych na Mazowszu. Dysponuje infrastrukturą umożliwiającą jednorazowe hospitalizowanie blisko 480 pacjentów, którym zapewnia: szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną i diagnostyczną; sprawne leczenie i rodzinną atmosferę, służącą przywracaniu, utrzymywaniu i zachowaniu zdrowia; opiekę wysoko wykwalifikowanych specjalistów; kadrę medyczną (lekarzy, pielęgniarki i położne) z wieloletnim doświadczeniem; najnowsze techniki zabiegowe, operacyjne i diagnostyczne; dobre przygotowanie i pełne bezpieczeństwo w czasie zabiegów i hospitalizacji. Rocznie w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie hospitalizowanych jest blisko 23 tys. pacjentów. 19 poradni specjalistycznych udziela ponad. 146 tys. porad, wszystkie pracownie diagnostyczne szpitala wykonują rocznie ok. 624 tys. badań.

Wdrożenie systemu GATEway umożliwia placówce usprawnienie rejestracji pacjenta dzięki:
•    oddzieleniu rejestracji osobistej od rejestracji telefonicznej
•    zmniejszeniu kolejek w rejestracji osobistej
•    poprawie odbieralności telefonów poprzez kolejkowanie połączeń ze zwolnieniem numeru głównego oraz zautomatyzowaniu odbierania telefonów przez rejestratorki
•    funkcjom podnoszącym efektywność pracy Agentów: alertowi nowego połączenia oraz tzw. systemowi traffic lights, czyli zmianie kolorów sygnalizującej wzrost liczby połączeń oczekujących w kolejce 
•    rozbudowanym narzędziom raportowym (statystyki graficzne i tabelaryczne) umożliwiającym kierownictwu efektywne zarządzanie zespołem rejestracji (np. dostosowanie liczby personelu do natężenia połączeń w danych godzinach)
•    podniesieniu kompetencji pracowników dzięki udziałowi personelu placówki w szkoleniu z zakresu komunikacji z pacjentem

Zespół telefonicznej rejestracji pracuje w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8.00 – 14.30,  a w środę i piątek w godzinach 8.00 – 18.30. Pod numerem telefonu 22 45 37 100 pacjenci mogą zapisać się na wizytę oraz uzyskać informacje odnośnie sposobu przygotowania się do badań.