MEDpress

MEDpress

Kwartalniki

dla pacjentów placówek medycznych
Pomoc przy tworzeniu magazynu na wszystkich etapach jego powstawania

WŁASNE PISMO

Ważny element komunikacji pomiędzy ośrodkiem a pacjentem

Współpraca ze specjalistami, będącymi pracownikami danej placówki, stanowi gwarancję rzetelnych informacji i źródło fachowej wiedzy, podanej w przejrzysty dla czytelnika sposób. Prezentowane wywiady z personelem medycznym powodują wzrost zaufania pacjenta do lekarza, a w rezultacie korzystnie wpływają na wizerunek ośrodka zdrowia.

Slide

CZASOPISMA INNE NIŻ WSZYSTKIE

Dostosujemy się do wszystkich
wymagań.

Własne pismo

Posiadanie przez placówkę medyczną własnego pisma to szansa na zwiększenie zaufania wśród pacjentów oraz doskonały sposób na stworzenie jednolitej strategii komunikacyjnej

Promocja placówki

To sposób na prezentację i promocję oferowanych usług, prowadzonych jednostek, posiadanych zasobów i wdrażanych rozwiązań, które wyróżniają placówkę na tle innych podmiotów

Grupa docelowa

Dobór podejmowanych w artykułach tematów zawsze odpowiada charakterowi prowadzonej działalności. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie zapewnić materiał, który zawsze zainteresuje docelowych czytelników-pacjentów

Pomoc przy tworzeniu magazynu

Zapewniamy pomoc przy tworzeniu magazynu na wszystkich etapach jego powstawania. Przeprowadzamy wywiady z pracownikami ośrodka w celu prezentacji prowadzonych przez nich oddziałów, jak i przygotowujemy wywiady ze specjalistami z zewnątrz