MEDpress

Magazyny dla pacjentów MEDpress

Kwartalniki

Pomoc przy tworzeniu magazynu na wszystkich etapach jego powstawania

WŁASNE PISMO

Ważny element komunikacji pomiędzy ośrodkiem a pacjentem

Współpraca ze specjalistami, będącymi pracownikami danej placówki, stanowi gwarancję rzetelnych informacji i źródło fachowej wiedzy, podanej w przejrzysty dla czytelnika sposób. Prezentowane wywiady z personelem medycznym powodują wzrost zaufania pacjenta do lekarza, a w rezultacie korzystnie wpływają na wizerunek ośrodka zdrowia.

Slide

CZASOPISMA INNE NIŻ WSZYSTKIE

Dostosujemy się do wszystkich
wymagań.

Własne pismo

Posiadanie przez placówkę medyczną własnego pisma to szansa na zwiększenie zaufania wśród pacjentów oraz doskonały sposób na stworzenie jednolitej strategii komunikacyjnej

Promocja placówki

To sposób na prezentację i promocję oferowanych usług, prowadzonych jednostek, posiadanych zasobów i wdrażanych rozwiązań, które wyróżniają placówkę na tle innych podmiotów

Grupa docelowa

Dobór podejmowanych w artykułach tematów zawsze odpowiada charakterowi prowadzonej działalności. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie zapewnić materiał, który zawsze zainteresuje docelowych czytelników-pacjentów

Pomoc przy tworzeniu magazynu

Zapewniamy pomoc przy tworzeniu magazynu na wszystkich etapach jego powstawania. Przeprowadzamy wywiady z pracownikami ośrodka w celu prezentacji prowadzonych przez nich oddziałów, jak i przygotowujemy wywiady ze specjalistami z zewnątrz

Marketing usług medycznych MEDpress

Możliwości marketingowe w branży medycznej, mające skutkować napływem większej ilości pacjentów do danej przychodni czy szpitala, są dość ograniczone. W przypadku świadczeń medycznych reklama jest zabroniona prawem. To sprawia, że działania marketingowe w dziedzinie usług medycznych muszą być przeprowadzane w szczególny sposób.
Dzięki strategiom opracowywanym przez IRONteam pozyskiwanie nowych pacjentów przez szpitale, przychodnie i inne placówki jest łatwiejsze, niż może się to wydawać. Jednak przed podjęciem działań z dziedziny marketingu usług medycznych należy zastanowić się, czy możliwości i organizacja danej jednostki pozwala na przyjmowanie większej liczby pacjentów, a także czy rejestracja jest przygotowana na obsługę wszystkich zainteresowanych.

Marketing placówki medycznej

Częstym błędem zarządów i osób odpowiedzialnych za marketing placówek medycznych jest podwyższanie wydatków na reklamę przy jednoczesnym braku działań związanych z poprawą organizacji pracy rejestracji w danej jednostce. A pacjent nie skorzysta z jej usług, jeśli nie będzie mógł się z nią łatwo i szybko skontaktować.
Dlatego działania marketingowe podejmowane w placówkach medycznych przez IRONteam mogą być połączone z przeprowadzeniem audytów oraz opracowaniem i wdrożeniem kompleksowej strategii rozwoju zgodnej z misją placówki medycznej.
Tworzymy systemy obsługi pacjenta dedykowane wszystkim placówkom ochrony zdrowia, które chcą działać sprawniej i skuteczniej niż dotąd, zapewniając przy tym najwyższą jakość świadczonych usług. Z kolei proponowane przez nas strategie marketingowe dla placówki medycznej zwiększają zainteresowanie pacjentów przychodnią lub szpitalem.

Strategia marketingowa szpitala

Sposób, w jaki funkcjonują szpitale, sprawia, że najwięcej korzyści przynoszą działania marketingowe z zakresu bezpośredniej promocji oraz public relations. Przykładem są działania dotyczące np. relacji z mediami, sponsoringu czy zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kluczową rolę, jaką w szpitalu odgrywa komunikacja interpersonalna. Oczywistym jest, że sposób, w jaki personel jednostki pozyskuje oraz przekazuje informacje pacjentowi znacząco wpływa na jej wizerunek, a co za tym idzie – lojalność stałych pacjentów i pozyskiwanie nowych.
Kwestia ta dotyczy jednak również komunikacji wewnętrznej w szpitalu. Sprawne porozumiewanie się personelu znacząco usprawnia obsługę pacjentów, pozostawiając wrażenie profesjonalizmu, co również zachęca pacjentów do powrotu oraz polecania danej jednostki innym.

Marketing – centrum medyczne

Dla placówki medycznej najważniejszy jest pacjent. Dlatego tworząc strategie marketingowe dla centrów medycznych i przychodni, skupiamy się na tym, czego oczekują ich potencjalni klienci. Gdy dana organizacja będzie im w stanie to zapewnić, skorzystają z jej usług, wrócą do niej oraz polecą ją rodzinie i znajomym.
Należy pamiętać, że wpływ na reputację danej placówki ma wiele elementów. Do najważniejszych należą opinie dotyczące przyjmujących w niej specjalistów, jakość obsługi i gotowość do rozwiązywania problemów, dostępność informacji o zakresie i szerokości usług oraz wykorzystanie nowych technologii takich jak możliwość umawiania i odwoływania wizyt drogą elektroniczną oraz zdalna obsługa pacjenta.

Komunikacja w placówkach medycznych

Doskonałym sposobem na poprawienie kontaktu jednostki z pacjentami oraz zwiększenie popytu na usługi medyczne przez nią świadczone jest posiadanie własnego pisma. Rozwiązania MEDpress to nowoczesny sposób na prezentację i promocję działalności leczniczej oraz jednostek wchodzących w skład organizacji, jak również posiadanych zasobów i rozwiązań, które wyróżniają ją na rynku usług medycznych.
Przeprowadzamy dokładną analizę rynku, na którym dana placówka działa, w tym preferencje pacjentów. Określamy również grupę docelową, do której działania marketingowe mają być skierowane.

Magazyn w szpitalu

Magazyny szpitalne to wyjątkowy rodzaj czasopism firmowych, których ostateczna forma jest ściśle związana ze specyfiką branży medycznej. Mogą one stanowić przestrzeń dla dialogu między szpitalem a pacjentami lub jako narzędzie komunikacji wewnętrznej między pracownikami.
Magazyn szpitalny kierowany do pacjentów służy przede wszystkim budowaniu relacji między nimi a kliniką. Pozwala zwiększyć rozpoznawalność placówki oraz budować pozytywne skojarzenia z nią. Pomóc w tym może zamieszczanie treści związanych z szeroko pojętym doradztwem i pomocą pacjentom, przybliżających między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów placówki (np. informowanie o badaniach profilaktycznych), dbałością o zdrowie (w tym udziałem pacjenta w procesie leczenia) oraz bieżącymi informacjami.
Mimo głównej roli magazynów szpitalnych, jaką jest kontakt z pacjentem, mogą one poszerzać zakres wymiany informacji między pracownikami, budując tym samym więź personelu z miejscem pracy. To z kolei owocuje poprawą jakości komunikacji między poszczególnymi osobami, co przekłada się na jakość świadczonych usług i zadowolenie pacjentów.

MEDpress to całościowa pomoc przy tworzeniu magazynu szpitalnego na każdym etapie jego powstawania. Zajmiemy się przeprowadzeniem wywiadów z pracownikami, które pozwolą przybliżyć pacjentom poszczególne oddziały, jak również rozmów ze specjalistami z zewnątrz.

Kwartalnik pacjenta

Zajmujemy się tworzeniem magazynów i kwartalników przeznaczonych dla pacjentów oraz wspomagających komunikację między członkami personelu.
Dbamy o to, by tematy podejmowane w artykułach zawartych w magazynie odpowiadały charakterowi działalności oraz były dopasowane do grupy docelowej.
Pismo tego rodzaju mogą zawierać aktualne wiadomości dotyczące działalności placówki, informacje dotyczące nowo otwartych poradni oraz wprowadzanych nowych usług, porady z zakresu prawa medycznego oraz ciekawostki z zakresu zdrowia, urody oraz zagadnień związanych z psychologią.
Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala zapewnić materiał, który przyciągnie uwagę czytelników i zachęci pacjentów do skorzystania z usług jednostki leczniczej poprzez działania związane z promocją zdrowia i zdrowego stylu życia.