MazowieckiSzpitalSiedlce

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

mazSzpitSiedlce

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą w wyodrębnionych przedsiębiorstwach: siedleckim szpitalu specjalistycznym oraz zespole lecznictwa ambulatoryjnego. Szpital to również jednostka szkoleniowa, która posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia specjalizacji lekarskich oraz staży kierunkowych.

MKulicki

Marcin Kulicki - Prezes zarządu

Obecnie w Centrum Informacji i Rejestracji Telefonicznej w godzinach szczytu dyżurują 4 osoby, poza tymi godzinami - 2. Dzięki zmianom organizacyjnym w rejestracji polegającym na wydzieleniu zespołu do obsługi call center z pracowników rejestracji zmniejszyły się kolejki w placówce oraz wyeliminowano nieodebrane połączenia. System GATEway stanowi ważne narzędzie dla szpitali usprawniające komunikację z pacjentami. wdrożenie call center to nie jedyne zmiany. zdecydowaliśmy się również na audyt komunikacyjny, który został przeprowadzony przez firmę IRONteam.
16
ODDZIAŁÓW
22
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
485
ŁÓŻEK
550
TELEFONÓW DZIENNIE

Sytuacja przed wdrożeniem

Rozwiązania systemu GATEway

niewłaściwa organizacja pracy rejestracji
• wydzielenie zespołu telefonicznej obsługi pacjenta
duża liczba pacjentów oczekujących w kolejce do rejestracji osobistej
jeden punkt kontaktu do rejestracji do poradni specjalistycznych
nieodbierane połączenia przychodzące od pacjentów
automatyczne odbieranie telefonów od pacjentów

entrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

Call center 52 347 31 10