Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

MAGICbox już w bydgoskim Centrum Onkologii!

2013 magicbox
Bez kategorii

MAGICbox już w bydgoskim Centrum Onkologii!

W marcu Centrum Onkologii w Bydgoszczy zakończyło z sukcesem proces wdrożenia systemu MAGICbox. Aplikacja jest narzędziem integrującym centralny system informatyczny szpitala i systemy diagnostyczne.

Spełnia dwie podstawowe funkcje: integrującą i użytkową. Umożliwia:

  • Wymianę danych pomiędzy niezależnymi systemami informatycznymi – integracja środowisk informatycznych funkcjonujących w danej placówce polega na wykorzystaniu standardu elektronicznej wymiany danych HL7.
  • Realizację skierowań drogą elektroniczną – narzędzie zintegrowane jest z głównym systemem informatycznym szpitala oraz systemami diagnostycznymi, co pozwala na realizację skierowania drogą elektroniczną.

Wdrożenie MAGICbox poprzedzone było szkoleniami z zakresu dostępnych fukcjonalności systemu, w którym uczestniczyli wszyscy bezpośredni użytkownicy aplikacji. Korzyści z wdrożenia systemu dla centrum onkologii to przede wszystkim:

  • Scentralizowany dostęp do wszystkich skierowań pacjentów.
  • Usprawnienie procesu realizacji skierowań poprzez wyszukanie skierowań przesłanych z zintegrowanego systemu informatycznego szpitala.
  • Usprawnienie procesu poboru materiału poprzez automatyczne zatwierdzanie probówek z materiałem przy pomocy skanerów elektronicznych.
  • Identyfikacja i minimalizacja mogących potencjalnie wystąpić błędów lub nieefektywnych działań.
  • Zwiększenie efektywności i poprawa jakości pracy personelu medycznego oraz zapewnienie lepszego wykorzystania istniejących zasobów.
  • Zwiększenie komfortu obsługi pacjenta.

MagicBox to elastyczne rozwiązanie. Możliwe jest dostosowanie systemu do stale zmieniających się potrzeb użytkowników, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany dokonujące się zarówno wewnątrz szpitala, jak i w jego otoczeniu. System pozwala na dopasowanie się do specyfiki i potrzeb zarówno całego centrum, jak również poszczególnych poradni/oddziałów. Świetnie sprawdza się tam, gdzie specyfika wymaga indywidualnego podejścia i niestandardowego rozwiązywania problemów.