Pierwsze szpitale z certyfikatem „Lider komunikacji”

Pierwsze szpitale z certyfikatem „Lider komunikacji”

Media

Pierwsze szpitale z certyfikatem „Lider komunikacji”

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Lider komunikacji” skierowanej do placówek ochrony zdrowia nagrodzony został Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Na oficjalnym spotkaniu na ręce pani Teresy Marii Bogiel – prezes zarządu szpitala – przekazany został certyfikat potwierdzający wysoką jakość obsługi oraz komunikacji telefonicznej z pacjentem.

W spotkaniu udział wzięli organizator główny –  Tomasz Tomaszewski, prezes zarządu IRONteam Sp. z o.o., przedstawiciele partnera kampanii firmy Mentor S.A – Marcin Śliwka oraz Rafał Biernacki, a po stronie szpitala mgr Jolanta Rafalska – koordynator świadczeń pielęgnacyjnych i obsługi pacjentów POZ, lek. med. Czesław Ducki – zastępca dyrektora ds. medycznych oraz lek. med. Marek Marecki – koordynator Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Sprawdź, czy twój szpital może zostać Liderem komunikacji: liderkomuniakcji.pl

Zobacz stronę internetową nagrodzonego szpitala: http://brodnowski.pl/

– Bardzo cieszymy się, że certyfikat „Lidera komunikacji” mogliśmy nadać właśnie Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu. Jest to placówka, która od lat dąży do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług ze szczególnym naciskiem na aspekt komunikacji z pacjentem – mówił Tomasz Tomaszewski, prezes zarządu IRONteam. – Jestem dumny, że nasza firma mogła w tym pomóc poprzez organizację szpitalnego call center – dodał.

Jednym z kluczowych czynników, który decydował o przyznaniu certyfikatu „Lider komunikacji”, było stworzenie w szpitalu spójnego systemu komunikacji z pacjentem. Dzięki przeorganizowaniu systemu rejestracji pacjentów, wydzieleniu jednostek odpowiedzialnych osobno za obsługę osobistą oraz telefoniczną, udało się skrócić czasy oczekiwań w kolejkach, usprawnić sam proces zapisu na badanie lub wizytę lekarską oraz poprawić poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów. Efektywna obsługa chorych bez bezpośredniego kontaktu była szczególnie ważna w okresie zwiększonej zachorowalności na COVID-19.

– Szpital cechuje ogromne zrozumienie i poszanowanie dla praw pacjenta. Przejawia się to nie tylko w ułatwionym dostępie do usług medycznych, ale także wypracowanym sposobie przekazywania informacji na każdym etapie kontaktu z pacjentem. Od momentu jego rejestracji poprzez diagnostykę i leczenie do rehabilitacji. Dzięki temu żaden pacjent nie pozostaje bez należnej mu pomocy  – mówił dr Marcin Śliwka, prezes zarządu Medrisk.

Dzięki organizacji oraz staraniom pracowników telefonicznej rejestracji medycznej udało się osiągnąć wynik ponad 80% odbieranych połączeń miesięcznie przy znacznym skróceniu okresu potrzebnego na nawiązanie połączenia z konsultantem. Dodatkowo średni czas trwania rozmowy z indywidulanym pacjentem spadł poniżej trzech minut. Średnio tylko tyle aktualnie potrzeba, aby każdy pacjent uzyskał pełną pomoc oraz informację przy pojedynczym kontakcie ze szpitalem.

Gratulujemy kadrze zarządczej, pracownikom zespołu rejestracji telefonicznej oraz wszystkim członkom personelu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. poświęcenia oraz oddania w pracy, których potwierdzeniem jest nadany certyfikat „Lidera komunikacji”.

Życzymy dalszych sukcesów oraz ciągłego rozwoju w misji niesienia pomocy pacjentom.

Zobacz inne szpitale, które skorzystały na współpracy z nami: KLIKNIJ TUTAJ