Książka Pacjent w centrum uwagi

Książka

Pacjent w centrum uwagi

Książka stanowi integralną część szkolenia Komunikacja z pacjentem

Nasze książki

Książka “Pacjent w centrum uwagi”, edycja 2021

Publikacja poświęcona jest szczególnej roli, jaką pełni pacjent w każdej placówce medycznej. Wrażenie, które odniesie przy pierwszej próbie kontaktu z personelem, ma ogromny wpływ na dalsze jego postępowanie oraz chęć współpracy w czasie prowadzonych terapii. Zawarte w książce informacje pokazują, jak w wymierny sposób wpłynąć na ten czynnik, zapewniając sprawną i profesjonalną pomoc pacjentom.

Tematyka książki

1. Rola rejestratora w procesie leczenia
a. Pierwszy kontakt pacjenta z rejestracją telefoniczną
b. Najczęstsze pytania i sytuacje trudne
c. Kontakt z pacjentem po przebytej chorobie
2. Prawa pacjenta
a. Podstawowe prawa pacjenta w Polsce
b. Przestrzegania praw pacjenta
c. Realizacja wniosków kierowanych do rzecznika
3. Specyfika pacjentów
a. Kim jest mój rozmówca?
b. Podział ze względu na postrzeganie świata
c. Praktyczne porady i metody postępowania z poszczególnymi pacjentami
4. Sprzedaż usług zdrowotnych
a. Pacjent a klient ­podobieństwa i różnice
b. Prezentacja oferty i argumentacja
c. Efektywne finalizowanie rozmowy
5. Komunikacja niewerbalna
a. Najczęstsze komunikaty niewerbalne i ich znaczenie
b. Jak wykorzystać komunikację niewerbalną w codziennej pracy
c. Mikroekspresja i mowa ciała

Slide

Rekomendacje naszych książek