Książka Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka

Książka

Komunikacja z pacjentem

Książka stanowi integralną część szkolenia Komunikacja z pacjentem

Nasze książki

Książka “Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka”, edycja 2021

Podstawą prawidłowej komunikacji jest poznanie potrzeb i wymagań naszego rozmówcy. Publikacja przedstawia od strony teoretycznej, jak i praktycznej wszystkie zagadnienia z pogranicza psychologii i socjologii, które mają niepodważalny wpływ na bezproblemowe rozpoczęcie i poprowadzenie rozmowy z pacjentem. Książkę uzupełniają rozbudowane schematy rozmowy z konkretnymi typami pacjentów.

Tematyka książki

1. Podstawy komunikacji
a. Proces komunikacji
b. Model komunikacji
c. Zasady poprawnego komunikowania się
2. Typologia pacjentów
a. Osobowość a sposób komunikowania się
b. Zasady prowadzenia rozmowy z trudnym pacjentem
3. Bariery komunikacyjne
a. Najczęstsze przyczyny braku porozumienia
b. Zakłócenia językowe
c. Sposoby eliminacji złych nawyków i postaw w czasie rozmowy
4. Profesjonalna obsługa przez telefon
a. Zasady rozmów telefonicznych z pacjentami, etyka w zawodzie
b. Specyfika kontaktu telefonicznego
c. Warunki słuchania empatycznego
5. Podstawy kreowania wizerunku placówki
a. Reprezentacyjna funkcja pracownika call center
b. Zasady budowania relacji z pacjentem
c. Motywy psychologiczne, którymi kieruje się pacjent przy wyborze placówki

Slide

Rekomendacje naszych książek