Kontakt telefoniczny z pacjentem z zaburzeniami mowy lub słuchu

Kontakt telefoniczny z pacjentem z zaburzeniami mowy lub słuchu | Webinar 15 kwietnia

Spotkanie IRONteam

Kontakt telefoniczny z pacjentem z zaburzeniami mowy lub słuchu | Webinar 15 kwietnia

Zapraszamy na webinar online pt. „Kontakt telefoniczny z pacjentem z zaburzeniami mowy lub słuchu” już w najbliższy czwartek 15 kwietnia o godzinie 14:00.

Na prowadzonym przez specjalistów IRONteam webinarze uczestnicy będą mogli poznać:

  • jakie są najczęstsze zaburzenia mowy lub słuchu,
  • jakie są potrzeby osób z zaburzeniami tego typu,
  • jak aktywnie wspomóc pacjentów z zaburzeniami w rozmowie,
  • jakie składniki naszego głosu wpływają na jego czytelny odbiór.

Do rozpoczęcia webinaru pozostało:

Kontakt telefoniczny z pacjentem z zaburzeniami mowy lub słuchu

Rejestracja telefoniczna stała się podstawową formą kontaktu pacjenta z palcówką medyczną. W efekcie pandemii COVID-19 korzystać z niej muszą także osoby z zaburzeniami mowy lub słuchu. Zależnie od charakteru schorzenia kontakt taki będzie niósł ze sobą różne trudności i bariery w nawiązaniu porozumienia. W rezultacie może prowadzić do niemożności przeprowadzenia skutecznej rozmowy telefonicznej w rejestracji. A tym samym pacjent zostanie pozostawiony sam sobie bez właściwej opieki. Szczególnie dotyczy to osób starszych, które często doświadczają tego typu zaburzeń, a nie korzystają z np. z komunikacji mailowej. Dlatego na naszym spotkaniu omówimy nie tylko metody nawiązania i utrzymania kontaktu werbalnego z osobami z zaburzeniami, ale także przedstawimy sposoby na wyćwiczenie własnego głosu, aby był jasny i czytelny dla każdego naszego rozmówcy.

Webinarium będzie miało miejsce na nowej platformie IRONteam Meeting.

IRONteam Meeting to platforma internetowa zawierająca kompleksowy zestaw narzędzi służących do efektywnego i skutecznego zdobywania wiedzy z zakresu funkcjonowania ochrony zdrowia oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek medycznych.

Firma IRONteam od ponad 10 lat skutecznie działa na polu edukacji członków personelu szpitali na terenie całego kraju. W efekcie nam się przeszkolić ponad 1300 osób. Dodatkowo już od niemal roku rozwijamy tę formę działalności w środowisku internetowym. Dlatego naturalnym krokiem było powstanie naszej własnej platformy. IRONteam Meeting jest kolejnym krokiem do uzyskania jak najlepszych efektów i dotarcia do jak największej grupy odbiorców.

Kwestie techniczne:

Jeśli w spotkaniu, będą Państwo korzystać z wewnętrznej sieci szpitala, prosimy o skontaktowanie się z działem IT w Państwa placówce. Konieczne jest odblokowanie w wewnętrznej sieci szpitala dla pełnego ruchu i wszystkich portów pod adresem:www.meeting.ironteam.pl

 

Zobacz nasze wcześniejsze wydarzenia online:

Zacznij obserwować nas na Facebooku: facebook.com/ironteampl