Konflikt z pacjentem. Metody prowadzenia rozmów trudnych

Konflikt z pacjentem. Metody prowadzenia rozmów trudnych | Webinar 21.09

Spotkanie IRONteam

Konflikt z pacjentem. Metody prowadzenia rozmów trudnych | Webinar 21.09

Zapraszamy na webinar online pt. „Konflikt z pacjentem. Metody prowadzenia rozmów trudnych” już 21 września o godzinie 14:00.

Na webinarze Konflikt z pacjentem. Metody prowadzenia rozmów trudnych uczestnicy będą mogli poznać:

  • z czego wynikają najczęstsze konflikty z pacjentami,
  • jak odpowiadać na skargi i zażalenia,
  • jak reagować na agresję słowną pacjenta,
  • jakie są sposoby na niedopuszczenie do eskalacji konfliktu z pacjentem.

Webinarium będzie miało miejsce na nowej platformie IRONteam Meeting.

IRONteam Meeting to platforma internetowa zawierająca kompleksowy zestaw narzędzi służących do efektywnego i skutecznego zdobywania wiedzy z zakresu funkcjonowania ochrony zdrowia. Dodatkowo jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek medycznych.

Firma IRONteam od ponad 10 lat skutecznie działa na polu edukacji członków personelu szpitali na terenie całego kraju. W efekcie nam się przeszkolić ponad 1500 osób. Dodatkowo już od niemal roku rozwijamy tę formę działalności w środowisku internetowym. Dlatego naturalnym krokiem było powstanie naszej własnej platformy. W wyniku tego IRONteam Meeting stało się doskonałym narzędziem do szerzenia wiedzy u jak najszerszej grupy odbiorców.

Kwestie techniczne:

Jeśli w spotkaniu, będą Państwo korzystać z wewnętrznej sieci szpitala konieczne jest odblokowanie w wewnętrznej sieci szpitala dla pełnego ruchu i wszystkich portów pod adresem:www.meeting.ironteam.pl. Dlatego przed uczestnictwem w webinarze prosimy o skontaktowanie się z działem IT w Państwa placówce.

Zobacz nasze wcześniejsze wydarzenia online: