Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Konferencja „Wyzwania informatyczne w centrach onkologii 2014-2020”

2014 konfer wyzwania IT
Bez kategorii

Konferencja „Wyzwania informatyczne w centrach onkologii 2014-2020”

W dniach 23-25 czerwca 2014 r. w bydgoskim Centrum PARiS, z inicjatywy przewodniczącego Rady Dyrektorów Publicznych Centrów Onkologii, dr. n. med. Zbigniewa Pawłowicza, we współpracy z firmą IRONteam, odbyła się konferencja pt. „Wyzwania informatyczne w centrach onkologii 2014-2020”.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych trendów w dziedzinie informatyzacji w służbie zdrowia. Uczestnicy, przedstawiciele 12 centrów onkologii oraz delegaci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, mieli okazję wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez Panią Katarzynę Makuch z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dotyczącej zmian systemowych IT w Polsce. Omówione zostały główne założenia Projektu P1 – Systemu Informacji w ochronie zdrowia oraz Projektów E-Zdrowia w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na podstawie doświadczenia bydgoskiego Centrum Onkologii przedstawiono fakty i mity w zakresie Normy 27001 Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto, goście mogli wziąć aktywny udział w warsztatach, które zostały zorganizowane przez firmy informatyczne, specjalizujące się w rynku usług medycznych: Fortinet oraz EMC. W ramach interaktywnych pokazów zaprezentowano program archiwizacji dokumentacji medycznej oraz system bezpieczeństwa sieci informatycznej w ośrodkach medycznych.

Konferencja była kolejną okazją do spotkania i wymiany poglądów w ramach współpracy w zakresie współtworzenia portalu PubliczneCentraOnkologii.pl – przedsięwzięcia, mającego na celu stworzenie kompleksowego systemu informacji dla pacjentów onkologicznych.