Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka – Edycja 2017

kzp 2017 baner
Bez kategorii

Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka – Edycja 2017

Przekazujemy w Państwa ręce drugie wydanie książki „Komunikacja z Pacjentem. Teoria i praktyka”.

Stanowi ono źródło aktualnej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi pacjenta. Pomocne wskazówki, jak również niezbędne w pracy rejestratora medycznego zwroty są przedstawione w jeszcze bardziej czytelny i efektywny sposób. Podręcznik jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla przygotowania nowego pracownika, jak i dla utrwalenia właściwych postaw wobec pacjentów dla doświadczonej kadry medycznej.

Edycja 2017 została przygotowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie placówek medycznych. Coraz większa liczba zarządzających oraz pracowników w sektorze ochrony zdrowia kładzie nacisk na podnoszenie standardów obsługi pacjenta.

Profesjonalna placówka oferuje nie tylko wysoką jakość lecznictwa, ale również wysoki standard w kontakcie z pacjentem, począwszy od pierwszego kontaktu – rejestracji medycznej. Pacjent jest szczególnym klientem placówki medycznej, wymagającym wyjątkowej uwagi, często specjalnych procedur i reakcji dostosowanych do różnych czynników. Na organizację jaką jest placówka medyczna należy spojrzeć z innej strony – to pacjent jest w centrum uwagi.

Publikacja IRONteam to istotne narzędzie w budowaniu prawidłowych relacji komunikacyjnych pomiędzy pacjentami a konsultantami telefonicznych rejestracji i informacji medycznych. Treści zawarte w książce stanowią doskonałe uzupełnienie szkolenia personelu medycznego: rejestratorów, sekretarek medycznych, pielęgniarek, z naciskiem na profesjonalną obsługę telefoniczną pacjenta.

Książka stanowi integralny element oferty szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem – GATEway Training, którą firma IRONteam przygotowała specjalnie dla placówek medycznych.