Komunikacja-z-pacjentem-szkolenia

Komunikacja z pacjentem. Szkolenia dla placówek medycznych

Wiedza

Komunikacja z pacjentem. Szkolenia dla placówek medycznych

Działalność w ochronie zdrowia wymaga szeregu różnorodnych umiejętności oraz kwalifikacji. W obsłudze pacjenta nie wystarczy jedynie znajomość przepisów prawa czy sprawność organizacyjna.  Są to oczywiście bardzo ważne elementy, ale nie wystarczające do zapewnienia wysokiej jakości opieki. Przede wszystkim w codziennej pracy placówki medycznej liczy się kontakt pacjentem. Warto więc podnieść kompetencję swojego zespołu w tak ważnym aspekcie jak profesjonalna komunikacja z pacjentem. Szkolenia dla placówek medycznym są jednym z najstarszych i najlepiej sprawdzonych sposobów na zdobycie nowych kompetencji.

Dlaczego warto podnosić zdolności komunikacji z pacjentem?

Jak pokazuje praktyka pracy z pacjentami, umiejętność sprawnej komunikacji jest kluczowa. Pacjenci oceniają jakość obsługi w placówce medycznej głównie poprzez pryzmat osobistych doświadczeń.

Umiejętność sprawnego przekazania informacji o stanie chorego, ale także o koniecznych do dokonania formalnościach wpływa na stopień stosowania się do zaleceń. A to naturalnie przekłada się na wyniki leczenia. Jednak nie tylko kontakt z lekarzem jest oceniany przez pacjentów. Do ogólnej oceny oraz zadowolenia z opieki w placówce pod uwagę brana jest całość kontaktów ze wszystkimi pracownikami. Zaczynając od rejestracji, poprzez pielęgniarki, laborantów, ratowników na rehabilitantach kończąc.

Obsługę pacjenta należy traktować całościowo jako proces rozłożony w czasie na wiele możliwych kontaktów. Warto zadbać o to, żeby na każdym jego etapie pacjent spotkał się nie tylko z odpowiednim przygotowaniem pod katem technicznym czy organizacyjnym, ale przede wszystkim empatycznym i gotowym do pomocy personelem.

Komunikacja z pacjentem – szkolenia wartościowe merytorycznie

Najistotniejszym aspektem każdego szkolenia jest ich zakres tematyczny. Innymi słowy: wiedza, którą zdobędą uczestnicy po udziela w nich.

Komunikacja z pacjentem jest zagadnieniem wieloaspektowym, do którego należy podejść z każdej możliwej strony. Praca w szpitalu wymusza kontakt z różnymi rodzajami pacjentów, o bardzo zróżnicowanych poziomach wiedzy, doświadczenia oraz sposobów komunikacji.

Dlatego warto, aby szkolenia z tej tematyki nie tylko zawierały ogólne zasady komunikacji. Ale także przedstawiały różnorodne przykłady sytuacji trudnych czy problematycznych. I w stosunku do nich proponowały konkretne zestawy zachowań oraz postaw, które sprawdzą się najlepiej.

Przykładowy zakres tematyczny szkolenia z komunikacji z pacjentem dla pracownika szpitala:

 • płaszczyzny komunikacji z pacjentem
 • czynniki wpływające na przebieg rozmowy z pacjentem
 • podstawowy model komunikacji międzyludzkiej
 • podstawowe elementy budowania pozytywnego wrażenia
 • potrzeby pacjenta w obliczu choroby
 • wpływ choroby na stan emocjonalny pacjenta
 • prowadzenie rozmowy z pacjentami o różnych typach temperamentu
 • najczęstsze przyczyny problemów w rozmowie z pacjentem
 • metody unikania barier komunikacyjnych w rozmowie z pacjentem
 • metody przekazywania złych wiadomości
 • prowadzenie rozmowy z pacjentem pobudzonym i rozemocjonowanym
 • sposoby na kontrolowanie przebiegu rozmowy
 • metody odpierania zarzutów i skarg pacjentów

Darmowe szkolenia online dla placówek medycznych jako test jakości

Przed dokonaniem wyboru organizatora szkoleń warto dobrze poznać jego ofertę. A następnie porównać ją do innych obecnych na rynku. W ostatnim czasie, szczególnie w okresie pandemii COVID-19 powstało wiele instytucji, które prowadzą szkolenia związane z komunikacją z pacjentem. Nie wszystkie specjalizują się w szkoleniach przygotowanych z myślą o specyfice pracy w szpitalu. Część z nich może traktować tego typu szkolenia jedynie jako uzupełnienie swojej standardowej oferty.

Przy wyborze jednej z nich warto kierować się doświadczeniem w pracy z klientami. Z łatwością na stronach internetowych firm można dowiedzieć się, jakie szkolenia w jakich placówkach były już prowadzone. Równie szybko można zapoznać się z opiniami klientów, którzy brali w nich udział. Jest to pierwszy wyznacznik jakości oferowanego szkolenia.

Dodatkowo firmy szkoleniowe często prowadzą otwarte szkolenia online – webinary dla pracowników ochrony zdrowia. Często dotyczą one tylko wybranego zagadnienia lub bardzo wąskiej grupy tematów. Wynika to z ograniczonego czasu ich trwania, który zazwyczaj zajmuje od 30 minut do półtorej godziny.

Jednak czas taki pozwala na poznanie nie tylko przykładowej tematyki, która może pojawić się na szkoleniach zorganizowanych specjalnie dla konkretnej placówki medycznej. Dodatkowo można poznać metody szkolenia, wykorzystywane materiały oraz platformy. A przede wszystkim osobę prowadzącego. W dużej mierze to właśnie od cech charakteru, doświadczenia, wiedzy i umiejętności komunikacyjnych szkoleniowca zależeć będzie jakość szkolenia.

Uczestnictwo w darmowych webinarach dla pracowników szpitali pozwoli na szybką i stosunkowo łatwą weryfikacje jakości szkoleń docelowych. Tym samym ułatwi podjęcie decyzji, czy będą one wartościowe dla Ciebie i Twojego zespołu w zdobyciu nowej wiedzy oraz poszerzeniu kompetencji.

Komunikacja z pacjentem – szkolenia potwierdzone certyfikatem

Bezsprzecznie wartością dodaną do szkolenia będzie certyfikat lub zaświadczenia uczestnictwa wystawione po jego zakończeniu. Dokument taki będzie materialnym lub cyfrowym dowodem na podniesienie kompetencji pracownika oraz jego zaangażowanie w rozwijaniu i poszerzaniu swojej wiedzy.

Warto również dodać, że nie każda instytucja szkoleniowa ma możliwość wystawienia tego typu zaświadczeń. Jeśli więc w ofercie szkolenia jest możliwość ich uzyskania, świadczy to dodatkowo o jakości organizatora.

Komunikacja z pacjentem – szkolenia dla placówek medycznych

Szkolenia z umiejętności miękkich są najpewniejszą i najszybszą formą zdobycia nowych kompetencji przez pracowników placówki medycznej. Współpraca na tym polu z zewnętrzną firmą, która nie tylko zapewni dostęp do wiedzy, ale także zadba o sprawny przebieg spotkań, wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla każdej placówki medycznej.