ITGrowth

Audyt medyczny ITGrowth

Przeprowadzamy audyty organizacyjne na zlecenie szpitali

AUDYTY ORGANIZACYJNE

Dostosowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

W celu zaplanowania odpowiedniej strategii rozwoju i zapewnienia stosownych działań naprawczych, przeprowadzamy rzetelną analizę organizacyjną placówki.

Slide

OBIEKTYWNE SPOJRZENIE NA STRUKTURĘ PLACÓWKI

Pozwala zaplanować
strategię komunikacyjną.

Krok 1

Analiza struktury organizacyjnej placówki

Krok 2

Weryfikacja procesu rejestracji pacjentów

Krok 3

Analiza komunikacji wewnątrz budynku: analiza ścieżki pacjenta oraz propozycja działań usprawniających

Krok 4

Analiza działań medialnych: analiza lokalnych mediów oraz propozycja szczegółowych działań mających na celu poprawę jakości komunikacji

Audyt medyczny ITS Growth

Audyt zewnętrzny to niezależna czynność doradcza, której celem jest usprawnienie pracy placówki opieki zdrowotnej. Przeprowadzenie audytu umożliwia uzyskanie rzeczywistego obrazu funkcjonowania danej jednostki. Pozwala on określić stopień wdrożenia obowiązujących procedur, jak również przestrzegania przepisów prawa. Audyt medyczny sprawdza także znajomość przepisów przez pracowników oraz ich przestrzeganie w praktyce.

 

Audyt placówki medycznej

Audyt placówek medycznych IT Growth przeprowadzany jest w czterech krokach:

  • analiza struktury organizacyjnej placówki;
  • weryfikacja procesu rejestracji pacjentów;
  • analiza komunikacji wewnątrz jednostki, w tym analiza ścieżki pacjenta z propozycjami działań usprawniających;
  • analiza działań medialnych – analiza lokalnych mediów i stworzenie propozycji szczegółowych działań, których celem jest poprawa jakości komunikacji.

Audyt w szpitalu i w zespole przychodni

Wiele szpitali i przychodni posiada odpowiednie jednostki, które umożliwiają przeprowadzanie wewnętrznych kontroli. Warto jednak skorzystać z usług zewnętrznego audytora. Przede wszystkim działamy obiektywnie i niezależnie – często zdarza się, że wyniki audytu wewnętrznego w szpitalach różnią się od diagnozy problemów oraz możliwości ich rozwiązania wynikających z audytu wewnętrznego w szpitalu lub przychodni.
Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla ochrony zdrowia. W połączeniu z wnikliwością kontroli pozwala to na poznanie specyfiki danego zakładu. Z kolei niezależność, obiektywizm i profesjonalizm audytorów sprawia, że nasze działania pomagają w podejmowaniu racjonalnych i osadzonych w realiach rynkowych decyzji dotyczących rozwoju placówki.

Fundamentem tego kompleksowego projektu doradczego jest audyt organizacyjny. Umożliwia on dokładne diagnozowanie nieprawidłowości w organizacji systemu rejestracji pacjenta oraz wynikających z nich problemów, jak również ocenę poziomu skuteczności komunikacji placówki z pacjentami.
Przeprowadzany jest na podstawie zestawu specjalistycznych narzędzi dobieranych do założonego celu całej procedury, takich jak analizy pracy oraz mapowanie procesów.

Wdrożenie wszelkich systemów usprawniających funkcjonowanie jednostki, komunikację z pacjentem czy obieg dokumentów nie jest możliwy bez uprzedniego przeprowadzenia specjalistycznej analizy. Z tego powodu audyt przedwdrożeniowy jest jednym z najważniejszych etapów wprowadzania systemów ERP, call center i innych. Jego kluczową częścią jest dokładna analiza potrzeb i możliwości szpitala, przychodni lub innej jednostki w zakresie potrzebnego oprogramowania, jak również badanie procesów organizacyjnych oraz tego, w jaki sposób odbywa się przepływ informacji oraz rejestracja pacjentów.

Przeprowadzany jest także audyt informacyjny, będący procesem odkrywania, monitorowania oraz ewaluacji sposobu przepływania informacji i proces rejestracji pacjentów, mający na celu wdrożenie, utrzymanie i rozwijanie systemów zarządzania informacją w jednostce.

Do obszarów, które szczególnie wnikliwie sprawdzane są podczas audytów należy jakość obsługi pacjenta w placówce, jak również wszelkie kwestie mogące wpłynąć na jego komfort; do nich należy przede wszystkim działanie rejestracji medycznej oraz jej efektywność.

Po przeprowadzeniu audytu przygotowujemy kompletny raport, w którym zawarte jest wskazanie uchybień oraz propozycje planów naprawczych mających na celu wyeliminowanie rozpoznanych nieprawidłowości.

 

Strategia rozwoju placówki medycznej

Audyt to dopiero początek – dzięki niemu można określić pozycję danej organizacji na rynku ochrony zdrowia oraz ocenić komunikację w placówkach medycznych (również wizualną) i rozpoznawalność marki, jaką jest szpital lub przychodnia. Audyt ukazuje również mocne i słabe strony organizacji, co warto wykorzystać, tworząc strategię marketingową mającą zbudować wiarygodność marki i zwiększyć jej świadomość.

Do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów podchodzimy kompleksowo, wybierając spośród naszych usług te, które są najkorzystniejsze dla danej placówki. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, czy należy skupić się na takich kwestiach jak obsługa i rejestracja pacjenta w przychodni, komunikacja wewnątrz jednostki czy działania marketingowe.

 

Strategia rozwoju przychodni

Obecnie koniecznością staje się wdrażanie przez przychodnie nowoczesnych technologii. Nie tylko usprawniają one komunikację i ułatwiają rejestrowanie się pacjentów, ale i budują pozytywny wizerunek jednostki, poprawiają wskaźniki sprzedaży usług oraz pomagają w codziennym funkcjonowaniu.
Opracowywane przez IRONteam strategie rozwoju przychodni medycznych zawierają wdrażanie rozwiązań z zakresu e-przychodni, umożliwiających pacjentowi zdalny kontakt z rejestracją, lekarzem lub innymi działami placówki. Dzięki temu podstawowe czynności takie jak zapisanie się na wizytę, odwołanie jej lub wypisanie recepty na stale przyjmowane przez pacjenta leki staje się jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Wprowadzamy narzędzia, które oznaczają wygodę i oszczędność czasu pacjenta, możliwość łatwego monitorowania stanu zdrowia pacjentów dla lekarza oraz ograniczenie lub zredukowanie wizyt, na których pacjenci się nie pojawiają bez ich uprzedniego odwołania, co jest istotne zarówno dla lekarzy, jak i pracowników rejestracji. To wszystko prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania placówki przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi i skróceniu kolejek do lekarzy.

 

Strategia rozwoju szpitala

Sprawnie funkcjonujący szpital lub przychodnia ma bezpośredni wpływ na jakość obsługi i opieki, a co za tym idzie – zdrowie i życie pacjentów. Z tego powodu tak istotne są wszelkie działania, które pozwalają podnieść poziom usług, poprawić dostępność do lekarzy oraz ułatwić proces rejestracji telefonicznej lub osobistej. Dzięki temu poprawia się poziom zadowolenia pacjentów z usług danej jednostki, a liczba wnoszonych przez nich skarg ulega znacznemu zmniejszeniu.
Sugestie takich działań placówka otrzymuje wraz z raportem sporządzonym po przeprowadzonym przez nas audycie, co pozwala na sprawne wdrożenie działań naprawczych.

 

Działania naprawcze w placówce medycznej

Wykonany przez nas audyt organizacyjny pozwala na wdrożenie usprawnień zarządczych pozwalających na realizację celów jednostki.
Diagnoza stawiana przez zespół IRONteam nie jest celem samym w sobie. Każdy audyt zawiera rekomendacje oraz wskazanie działań usprawniających, które powinny stać się priorytetem dla danej placówki medycznej oraz wskazówki dotyczące sposobu podejścia do tematu.
Dodatkową pomocą z naszej strony jest asysta wdrożeniowa, pomagająca w implementacji potrzebnych rozwiązań.
Zarówno w mniejszych, jak i dużych jednostkach ważne jest sięganie po pomoc doświadczonych specjalistów w przypadku pojawienia się wyzwań lub problemów organizacyjno-zarządczych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie licznych błędów w zarządzaniu oraz naprawa tych, które już miały miejsce.