Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

IRONteam – wykonawcą Projektu „Doradca Pacjenta” dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2014 informator_min
Bez kategorii

IRONteam – wykonawcą Projektu „Doradca Pacjenta” dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy

W maju 2014 r. mieliśmy przyjemność współpracować z bydgoskim Centrum Onkologii w ramach Projektu „Doradca Pacjenta”. Celem projektu było opracowanie graficzne i merytoryczne segregatora wraz z informatorem, zapewniającym pacjentowi podstawową wiedzę o metodach diagnostyki i leczenia choroby nowotworowej.

Dodatkowo, segregator wyposażony został w część spersonalizowaną dla chorego, w której jest miejsce na notatki, skierowania na diagnostykę oraz wyniki badań. Stosując się do standardów centrum, jakim jest indywidualne podejście do osób leczących się w ośrodku, przeprowadzono szkolenie dla przyszłych doradców z zakresu technik komunikacji z pacjentem w postaci szkoleń stacjonarnych oraz platformy e-learningowej.

Rolą doradcy jest indywidualna opieka nad chorymi, stanowi on ogniwo komunikacyjne, łączące pacjenta z personelem medycznym. Doradcy są uczestnikami interdyscyplinarnych spotkań komisji, która ustala przebieg leczenia. Zapoznają pacjentów z planem terapii, wyjaśniają niezrozumiałe terminy medyczne i ułatwiają odnalezienie się w meandrach systemu opieki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone szkolenia oraz wykonane przez IRONteam materiały informacyjne w znaczny sposób przyczynią się do ułatwienia komunikacji na linii ośrodek – pacjent oraz podniosą komfort psychiczny i zwiększą poczucie bezpieczeństwa chorych.