Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

IRONteam prezentuje kolejny raport nt. komunikacji z pacjentem: Obszar FAQ placówek onkologicznych w Polsce

2012_raport
Bez kategorii

IRONteam prezentuje kolejny raport nt. komunikacji z pacjentem: Obszar FAQ placówek onkologicznych w Polsce

W maju 2012 zespół IRONteam przeprowadził kolejne badania w zakresie komunikacji pomiędzy ośrodkami onkologicznymi i pacjentami. Tym razem badania dotyczyły obszaru FAQ (frequently asked questions), czyli najczęściej zadawanych pytań.

Wyniki badań wykazują, że zaledwie 3 na 16 ośrodków onkologicznych spełniają standardy komunikacji z pacjentem, do których odbiorcy usług medycznych w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych są od wielu lat przyzwyczajeni. Ponadto  zdecydowana większość krajowych ośrodków onkologicznych nie wykorzystuje w pełni potencjału środka przekazu, jakim jest Internet, w zakresie sprawnej i efektywnej komunikacji z pacjentem. Wiele z nich może nie zdawać sobie sprawy, że znaczna poprawa komunikacji między placówką a pacjentem jest na wyciągnięcie ręki.

Warto również podkreślić, że w przypadku ośrodków onkologicznych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, obszar FAQ jest traktowany jako jeden z podstawowych kanałów komunikacji z pacjentem. Jako pierwsze źródło informacji oraz najprostszy sposób znalezienia szczegółów niezbędnych przed wizytą, operacją, pobytem w szpitalu, FAQ musi spełniać swoje podstawowe założenia, a więc ułatwiać komunikację z pacjentem. Tymczasem w Polsce zdecydowana większość stron internetowych ośrodków onkologicznych wskazuje na brak logicznej i spójnej koncepcji obszaru FAQ, co praktycznie zawsze prowadzi do sytuacji odwrotnej, kiedy chcąc dobrze, ośrodki onkologiczne tak naprawdę utrudniają pacjentowi to, co w czasie choroby jest dla niego najważniejsze: zdobywanie informacji.

Istnieje szereg problemów, z jakimi spotykają się ośrodki onkologiczne tworząc bazę FAQ. Jednak badania przeprowadzone przez IRONteam wykazują, że systematyczne i koncepcyjne podejście do realizacji tego obszaru jest kluczem do stworzenia realnego narzędzia komunikacji z pacjentem. Doświadczenie naszych specjalistów wskazuje na to, że wiele obecnie popełnianych błędów, a które znaleziono na 12 z 16 badanych stron internetowych, można uniknąć jeśli opracowywanie bazy FAQ będzie podlegało kilku prostym zasadom.

Dobrze funkcjonująca baza FAQ jest narzędziem, które w sposób znaczący odciąża personel medyczny oraz działające w ośrodku onkologicznym infolinie, ponieważ duży procent użytkowników znajduje odpowiedź na swoje wątpliwości bezpośrednio w dziale najczęściej zadawanych pytań. Ponadto profesjonalnie przygotowany dział najczęściej zadawanych pytań kreuje otwarty i nastawiony na kontakt z pacjentem wizerunek ośrodka.

Wyniki badań przeprowadzonych przez IRONteam bezpośrednio wskazują, że placówki medyczne potrzebują eksperckiego wsparcia zarówno w tworzeniu baz FAQ, jak również w ogólnym rozumieniu tworzenia spójnej koncepcji kontaktu z pacjentem.

Wsparcie takie od lat zapewnia IRONteam – zapraszamy do współpracy.