2_dyskusja_panelowa_m_0

IRONteam Partnerem V Jubileuszowego Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia

Media

IRONteam Partnerem V Jubileuszowego Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w charakterze Partnera w V jubileuszowej edycji konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Brzeski Szpital Obwodowy oraz Polską Federację Szpitali.

Tegoroczny jubileuszowy Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia odbył się w dniach 24-25 października 2019 roku w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu realizuje kolejny projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.  

Patronat honorowy nad Jubileuszowym Szczytem Zdrowia objął Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski. Zapoczątkowane w 2015 roku forum cieszy się uznaniem wśród międzynarodowego środowiska medycznego. To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych. Podczas forum odbyły się dyskusje panelowe. Tematem pierwszej dyskusji panelowej była epidemiologia. Kolejna dyskusja panelowa dotyczyła chorób zakaźnych. Ostatnia sesja tematyczna poświęcona była zagadnieniom z obszaru nowych technologii.

Firma IRONteam składa serdeczne podziękowania Organizatorom za możliwość udziału w tak ważnym przedsięwzięciu.

Źródło: http://www.szpitalbp.pl/pl/aktualnosci/v-jubileuszowy-polsko-bialoruski-szczyt-zdrowia.html

Zdjęcia dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej