Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

IRONteam – organizatorem warsztatów komunikacyjnych z pacjentami i mediami.

2014 szkolenie_kom1
Bez kategorii

IRONteam – organizatorem warsztatów komunikacyjnych z pacjentami i mediami.

W dniach 25-27 lutego 2014 r. w siedzibie IRONteam odbyły się warsztaty z zakresu komunikacji z pacjentami i mediami, dedykowane pracownikom ośrodków onkologicznych. Celem szkolenia było określenie zasad optymalnej strategii komunikacji ośrodka medycznego z odbiorcami usług oraz z przedstawicielami mediów i dopasowanie jej do aktualnej sytuacji.

Uczestnicy – przedstawiciele 14 centrów onkologii – brali aktywny udział w warsztatach, prowadzonych przez przedstawicieli mediów: Panie Karolinę Kowalską, dziennikarkę Rzeczpospolitej i Weronikę Zagułę, dziennikarkę Radia Plus oraz Pana Zbigniewa Wojtasińskiego, dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej, szefa działu Nauka i Zdrowie tygodnika Wprost. Podczas szkolenia można było poznać najistotniejsze zasady dotyczące kontaktu z mediami, komunikacji werbalnej, a także pisania tekstów medialnych.

Goście mogli zapoznać się również z planami na 2014 rok Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, które zaprezentował jej prezes, Pan Jacek Gugulski. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśniania współpracy w ramach nowo utworzonego Portalu www.PubliczneCentraOnkologii.pl, istotnego narzędzia komunikacji ośrodków z pacjentami.