IMiD

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Instytut-Matki-i-Dziecka

Codziennie walczymy o zdrowie, godność i radość naszych pacjentów, pamiętając o tym, co jest dla nas największą wartością – ludzkie życie.

TMaciejewski_min

Dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor

Jestem szczególnie wyczulony na sprawne funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych instytutu. Chcąc poznać opinię pacjentów o placówce, zdecydowałem się na przeprowadzenie przez firmę IRONteam badania poziomu satysfakcji naszych pacjentów. Okazało się, że słabym punktem jest brak sprawnie działającego centralnego punktu rejestracji telefonicznej. Nic tak nie zniechęca chorych jak niemożność dodzwonienia się do rejestracji w celu umówienia wizyty czy uzyskania potrzebnych informacji. Instytut Matki i Dziecka jest placówką, której pacjenci należą do szczególnej grupy. Są to w przeważającej większości dzieci wraz z opiekunami, dla których możliwość szybkiego umówienia pociechy na wizytę jest bardzo ważna. Właśnie w trosce o komfort najmłodszych pacjentów zdecydowaliśmy się na udoskonalenie telefonicznej rejestracji i wdrożenie przez firmę IRONteam systemu GATEway, profesjonalnego call center.
Instytut Matki i Dziecka prowadzi działalność leczniczo-usługową, naukowo-badawczą, opiniodawczą, edukacyjną i szkoleniową. Jako jedyna placówka w Polsce wykonuje badania diagnostyczne rzadkich schorzeń genetycznych. Bierze udział m.in. w opracowywaniu norm bezpieczeństwa dla wyrobów przeznaczonych dla dzieci.
9
KLINIK
15
PORADNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
14
PORADNI OGÓLNYCH
14
ZAKŁADÓW

Sytuacja przed wdrożeniem

Rozwiązania systemu GATEway

osobista rejestracja jako najczęściej wybierana forma umawiania wizyt
szybkie umówienie dziecka na wizytę poprzez wyodrębniony zespół obsługi telefonicznej pacjenta
brak standaryzacji rozmowy w kontakcie z opiekunami chorego dziecka
szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem
niewłaściwa organizacja pracy rejestracji telefonicznej
stworzenie centralnego punktu rejestracji telefonicznej pozwoliło odebrać ponad 600 połączeń dziennie oraz umożliwiło kontakt telefoniczny z wiodącym ośrodkiem pediatrycznym z każdego miejsca w Polsce

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

Call center 22 327 70 50