Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Gość ONKOline – Podsumowanie marzec 2015

gosc_onkoline
ONKOline

Gość ONKOline – Podsumowanie marzec 2015

Prof. Piotr Rutkowski, dr Jacek Łuczak, ks. Jan Kaczkowski, Szymon Chrostowski i Monika Popowicz – Gośćmi ONKOline.

W marcu wywiadów na antenie Gościa ONKOline udzielili nam znakomici goście.

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Piotrem Rutkowskim – kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie dotyczyła głównie pakietu onkologicznego. Według profesora współpraca między lekarzami POZ a specjalistami powinna być naturalną kwestią, gdyż lekarze rodzinni najlepiej znają swojego pacjenta, często lecząc go wiele lat. Za najlepszy element pakietu profesor uznał interdyscyplinarność leczenia. Współpraca lekarzy POZ ze specjalistami, a następnie konsultowanie przypadków i potencjalnych metod leczenia w porozumieniu wielu specjalistów, sprzyja lepszej diagnostyce a także wyborowi najlepszego sposobu leczenia dla pacjenta.

Pan Szymon Chrostowski – absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz menadżer. Pokonał raka w młodym wieku. W 2004 roku wraz z lekarzami z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powołał Fundację „Wygrajmy Zdrowie”, która pomaga pacjentom chorującym na nowotwory urologiczne i ich rodzinom. Od tamtej pory nie ustaje w wysiłkach, aby podnosić świadomość społeczną dotyczącą profilaktyki onkologicznej. Obecnie pełni funkcję prezesa Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja oraz prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Szymon Chrostowski przybliżył słuchaczom swoje doświadczenia dotyczące choroby nowotworowej oraz przekazał cenne wskazówki, jak dbać o zdrowie pod kątem profilaktyki onkologicznej.

Pani Monika Popowicz – założycielka i prezes Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”, psychoonkolog, terapeutka RTZ i Terapii Simontonowskiej, trener, coach ACC ICF, nauczycielka jogi i medytacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Pani Monika Popowicz przybliżyła słuchaczom pracę psychoonkologa. Zakres działania psychoonkologa okazał się bardzo szeroki: udziela wsparcia nie tylko pacjentom, ale i personelowi medycznemu oraz stosuje procedury terapeutyczne. Fundacja Ogród Nadziei, którą prowadzi Pani Monika powstała przy szukaniu własnej ścieżki życiowej. Jej zalążek obudził się podczas zagłębiania się w terapię simontonowską, która skupia się na człowieku jako na całości. Wtedy właśnie powstała Fundacja, która zajmuje się prowadzeniem warsztatów rozwoju człowieka, zagłębianiem się we wnętrze i pracą nad sobą.

dr Jacek Łuczak – Członek Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przedstawił podsumowanie efektywności dokonanych zmian po pierwszym kwartale od wprowadzenia pakietu onkologicznego. Nasz Gość podzielił się z nami swoim spojrzeniem na pakiet, wskazując zagadnienia wymagające dopracowania, jak również pozytywne strony pakietu. Weryfikując korzyści wynikające z wprowadzonych zmian, dr Łuczak podkreśla istotę nawiązywania szerszych relacji oraz współpracy między lekarzami rodzinnymi a regionalnymi centrami onkologii „dzięki lepszej wymianie informacji jedna i druga strona może lepiej służyć pacjentowi.” Obecny stan wiedzy lekarzy i pacjentów wydaje się być według doktora na dobrym poziomie.

Ks. Jan Kaczkowski – doktor teologii moralnej, twórca puckiego hospicjum, człowiek który uczy jak rozmawiać z pacjentami o umieraniu. Sam walczy z nowotworem – glejakiem mózgu. Z właściwym sobie poczuciem humoru opowiada o tej walce w wydanej książce „Szału nie ma, jest rak”. Ksiądz Kaczkowski mówi głośno o swojej chorobie od samego początku jej trwania. Ks. Kaczkowski prowadzi obecnie kampanię, która ma na celu zmianę postrzegania hospicjów w oczach ludzi – „Hospicjum to nie jest one way ticket.” Głównym celem założenia takiej placówki jest bowiem podnoszenie jakości życia. Ksiądz sam był pacjentem swojego hospicjum. Zna więc doskonale oczekiwania pacjentów: „My umierający mamy prawo żywo i donośnym głosem wołać o godność naszej terapii”.