Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka uruchomiło nasz system call center

GCZD-K_CE-770x400
Call Center

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka uruchomiło nasz system call center

W marcu 2018 r. wdrożyliśmy system GATEway w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to placówka obejmująca opieką dzieci, udzielając porad ambulatoryjnych w 24 poradniach specjalistycznych, prowadząc diagnostykę i terapię stacjonarną w 16 oddziałach szpitalnych. W przypadku nagłych zachorowań kompetentnej pomocy udziela jeden z dwóch w regionie Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka rocznie hospitalizuje ok. 17 tys. pacjentów, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 18 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Uruchomienie medycznego call center pozwoliło zoptymalizować zarządzanie alokacją połączeń, co w powiązaniu z udostępnieniem narzędzi do koordynowania pracy zespołu rejestratorek, pozytywnie wpłynęło na odbieralność telefonów. Ponadto funkcja oznaczania rozmów z pytaniami pacjentów jako tryb konsultacyjny wraz z możliwością szybkiego oddzwonienia, usprawniła komunikację pomiędzy placówką a jej podopiecznymi. Aktualnie rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych możliwa jest w godzinach 8:00 – 14:30 w dni pracujące pod numerem telefonu 32 207 17 77.