Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

GATEway w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Biala
Call Center

GATEway w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Z końcem czerwca 2016 r. wdrożyliśmy system call center w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej świadczy opiekę specjalistyczną dla ok. 380 tys. mieszkańców Lubelszczyzny. Swoją działalnością obejmuje rozległy region. W strukturze szpitala znajduje się 20 oddziałów, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć. Oddziały szpitalne wraz z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym liczą 643 łóżka. Ponadto bazę Szpitala stanowi Blok Operacyjny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych. Średnio rocznie hospitalizowanych jest około 27 tys. pacjentów, a w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanych jest około 110 tys. porad.

W takiej sytuacji niezbędne jest zapewnienie równego dostępu do usług medycznych dla każdego pacjenta. Wdrożenie podstawowych modułów systemu GATEway przede wszystkim udrożniło rejestrację telefoniczną, znacząco zwiększając liczbę odbieranych połączeń. Zespół pracowników rejestracji został przeszkolony z zakresu komunikacji z pacjentem, co dodatkowo zwiększyło jakość rozmów z pacjentami. Dzięki rozbudowanym narzędziom raportowym systemu GATEway, możliwe jest efektywne zarządzanie rejestracją pacjentów. Natomiast nagrywanie połączeń zapewnia szybkie rozwiązanie sytuacji konfliktowych, a tym samym istotnie wpływa na zmniejszenie ilości skarg od pacjentów.
Telefoniczna rejestracja medyczna działa pod numerem telefonu (83) 414 71 70 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 17:30, a w piątki w godzinach 8:00 – 16:00.