E-LEARNING

Platforma

E-learning

Zawiera bazę wiedzy oraz umożliwia przeprowadzenie testów

System szkoleniowy

Wsparty o platformę e-learningową

Ostatnim etapem szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem” są testy poszkoleniowe na platformie e-learningowej. Są narzędziem służącym do weryfikacji pozyskanej wiedzy i pozwalają na dokładne określenie obszarów wymagających poprawy i dalszej pracy.

Platforma e-learningowa to przede wszystkim:

Monitoring wyników nauczania
Przełożeni, dzięki dostępowi do platformy testowej, mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce pracowników medycznych.
Testy weryfikujące
Umożliwiają sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy.
Mapa kompetencji pracowników
Pytania podzielone tematycznie pozwalają na stworzenie mapy kompetencji pracownika, która pokazuje z jakiego zakresu pracownik powinien doszkolić swoje umiejętności.
Baza wiedzy
Książki „Komunikacja z pacjentem” oraz „Pacjent w centrum uwagi” w wersji on-line stanowią stanowią kompendium z zakresu technik komunikacji z pacjentem.
Dowolna liczba osób uczestniczących w testach
Nie ma żadnych ograniczeń liczby osób, które mogą korzystać z testów poszkoleniowych przez Internet.
Oszczędność czasu
Pracownicy medyczni mogą zalogować się do platformy testowej w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy.
Testy poszkoleniowe w dogodnym czasie
Testy internetowe rozwiązują problem dezorganizacji pracy – pracownicy medyczni mogą uczestniczyć w testach w dowolnych porach.
Raport o rezultatach szkolenia
System generuje statystyki dotyczące wyników w nauce, które dostępne są dla przełożonych.

Slide