Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

E-learning – Edycja 2017

12_0-768x297
Spotkanie IRONteam

E-learning – Edycja 2017

Najnowsza odsłona platformy e-learningowej GATEway Training dostępna dla uczestników szkoleń z komunikacji z pacjentem.

Firma IRONteam Sp. z o.o. specjalizuje się m. in. w szkoleniach z zakresu komunikacji z pacjentem dla pracowników medycznych. Profesjonalne przygotowanie kadry do obsługi pacjenta stanowi istotny element dla zachowania najwyższej jakości obsługi w placówce.

Szkolenie zaczyna się testem wstępnym – tzw. pretestem, w celu zweryfikowania bieżącej wiedzy uczestników szkolenia oraz dostosowania poziomu zaawansowania szkolenia. Po szkoleniu przeprowadzane są testy w systemie e-learning w określonych terminach, aby zweryfikować efekty szkolenia. Każdy z uczestników otrzymuje indywidualny login i hasło do platformy https://e-learning.ironteam.pl/. Klienci po zakończeniu cyklu szkoleń otrzymają szczegółowy raport przedstawiający wyniki testów e-learningowych wraz ze specyfikacją obszarów szkoleniowych, w których poszczególni pracownicy powinni pogłębić wiedzę. Każdy z uczestników kursu z pozytywnym wynikiem uzyskanym w egzaminie e-learningowym otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. 

Nowa wersja systemu e-learningowego zapewnia jeszcze bardziej przejrzysty i intuicyjny proces szkolenia dla uczestników. Dostęp do platformy dla kadry zarządzającej z danej placówki umożliwia bieżącą kontrolę nad aktywnością pracowników.