Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Dr Jacek Łuczak o ONKOline i pakiecie onkologicznym w Menedżerze Zdrowia

menadzer_z_baner
Bez kategorii

Dr Jacek Łuczak o ONKOline i pakiecie onkologicznym w Menedżerze Zdrowia

Dr Jacek Łuczak o ONKOline i pakiecie onkologicznym w Menedżerze Zdrowia

NIE TAKI WILK STRASZNY, JAK GO MALUJĄ – na temat pakietu onkologicznego z perspektywy lekarza rodzinnego wypowiada się dr Jacek Łuczak, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Pod adresem pakietu onkologicznego padło wiele krytycznych uwag, jak pan obecnie ocenia jego realizację?

Z danych Ministerstwa Zdrowia na koniec czerwca br. wynika, że lekarze rodzinni wystawili 39 942 kart DiLO na 137 443 wszystkich wydanych kart, to jest prawie 30 procent. Z tej statystyki wyłania się pozytywny obraz, bo to oznacza, że lekarze POZ – pomimo wcześniejszych trudności związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego – aktywnie korzystają z możliwości wystawiania kart swoim pacjentom. Jednak sama karta nadal przysparza wiele problemów przez swoją sztywność biurokratyczną oraz ograniczenia w niektórych typach nowotworów. Lekarze rodzinni mają nadzieję, że uda się dostosować „kartę do życia, a nie życie do karty”. Dlatego z nadzieją oczekują na pozytywne wyniki prac Zespołu ds. Oceny Pakietu Onkologicznego.

Lekarze rodzinni często krytykowali system szkoleń z zakresu tzw. czujności onkologicznej, co było tego przyczyną?

Szkolenia dla lekarzy POZ są bardzo ważną częścią pakietu. Z racji organizowania ich w Warszawie, frekwencja nie należała do największych, problemem był również krótki czas poświęcony na tak ważne zagadnienia. Uważam, że dobrym rozwiązaniem są szkolenia w systemie e-learningu, dzięki czemu lekarze nie muszą opuszczać swoich gabinetów i pacjentów. Takie szkolenia są dostępne za pośrednictwem platformy ONKOline, gdzie lekarz rodzinny, po zalogowaniu się, uzyskuje dostęp do Serwera Wiedzy Onkologicznej. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce udzieliło rekomendacji platformie ONKOline i tej formule – regionalnej, bezpośredniej współpracy, w tym konsultacyjnej i edukacyjnej. Naszym zdaniem platforma stanowi ważne ułatwienie w realizacji pakietu onkologicznego, a dzięki możliwości skierowania pacjenta przez lekarza POZ do najbliższego centrum onkologii, ułatwia regionalną, bezpośrednią współpracę pomiędzy lekarzem rodzinnym a specjalistą onkologiem.

Co jeszcze pana zdaniem można poprawić w pakiecie onkologicznym z perspektywy lekarza medycyny rodzinnej?

Jedną z najsłabszych części pakietu jest brak uregulowań w zakresie opieki nad pacjentem po ukończeniu leczenia onkologicznego. Lekarze rodzinni dostrzegają także potrzebę włączenia do pakietu systemu opieki paliatywnej. Tego typu rozwiązania sprawdzają się bardzo dobrze np. w Wielkiej Brytanii. Działające tam organizacje London Cancer oraz London Cancer Alliance jasno określiły kompleksową i ciągłą rolę GP (brytyjskiego odpowiednika lekarza rodzinnego) w zakresie onkologii. Chcąc usprawnić opiekę nad polskim pacjentem po leczeniu nowotworu, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce powstały zalecenia odnośnie badań kontrolnych po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych. Te wytyczne są również dostępne na platformie ONKOline. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ogromny czynnik stresu u pacjenta, u którego lekarz rodzinny podejrzewa nowotwór. Tutaj również z pomocą przychodzi ONKOline, udostępniając infolinię dla pacjenta i jego rodziny pod numerem telefonu 22 400 22 11. Infolinia stanowi ważne odciążenie w pracy i uzupełnienie tego, co w ramach edukacji członków rodziny musi zrobić lekarz POZ. Fachową pomoc i wsparcie oferują w ramach infolinii doradcy z wykształceniem medycznym.

ONKOline okiem lekarza POZ:

„Platforma ONKOline przydaje mi się w pracy. Jest sprawnym narzędziem. Wysłałem kilka zgłoszeń przy jej pomocy. Pacjenci również nie narzekają i są zadowoleni. Sama procedura zgłaszania pacjenta do centrum onkologii nie jest nazbyt skomplikowana”. – dr Tomasz Włodarski, NZOZ – Gminny Ośrodek Zdrowia Sp. z o. o. w Łubiance

Rozmawiała Marta Oleś

Źródło: Menedżer Zdrowia nr 8/2015