Dostępność plus

Czym jest program Dostępność plus?

Dostępność plus dla zdrowia stanowi rządowy program wspierający rozwój zagadnienia dostępności w Polsce do dóbr, usług, pełnoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym oraz przestrzeni publicznej osób ze szczególnymi potrzebami. Dostępność jest definiowana zgodnie z zakresem wynikającym z programu Dostępność Plus.

Ważnym elementem programu jest wsparcie przeznaczone dla polskich szpitali. Będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, jeśli zdecydują się na wprowadzenie zmian ułatwiających kontakt z lekarzem oraz dostęp do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wartość środków przeznaczonych na realizacje planowanych celów jest przewidziana na kwotę 23 mld złotych.

Drugi nabór wniosków w ramach konkursu potrwa do wyczerpania puli środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2022 r.

System GATEway a standardy programu Dostępność plus

Nasz system telefonicznej rejestracji pacjentów GATEway wpisuje się w ramy rozwiązań programu Dostępność plus. Możliwości systemu GATEway wspierają osoby niepełnosprawne oraz seniorów:
• możliwość zarezerwowania terminu wizyty lekarskiej lub badania bez konieczności osobistej wizyty w placówce
• stworzenie jednego punktu kontaktu – pacjent pod jednym numerem telefonu dopełni rejestracji do dowolnej jednostki placówki medycznej
• skrócenie czasu oczekiwania na połączenie telefoniczne
• skrócenie czasu rozmowy poprzez zwiększenie jej efektywności oraz zapewnienia skryptów podpowiedzi dla pracowników rejestracji
• komunikat głosowy przed rozmową z pracownikiem placówki z najważniejszymi informacjami dla pacjenta
• monitorowanie pracy zespołu oraz narzędzia podnoszące jej jakość w czasie kontaktu z pacjentem

Slide Slide
Nasze szkolenie w ramach wdrożenia GATEway to podniesienie kompetencji cyfrowych personelu szpitala poprzez odbycie szkolenia z obsługi systemu.
grandparent-learning-to-use-digital-device
Instalacja oprogramowania GATEway do telefonicznej rejestracji pacjentów to zwiększenie dostępności infrastruktury IT szpitala do obsługi pacjentów zdalnie, dzięki czemu szpital może przybliżyć się do pełnej dostępności cyfrowej. Automatyzacja procesu rejestracji pacjentów odpowiada na wymagania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z problemami z poruszaniem się, z niepełnosprawnościami, osób przewlekle chorych czy starszych. GATEway zapewnia bowiem możliwość zdalnej rejestracji, bez konieczności osobistej wizyty w szpitalu. Co więcej system dostosuje głośność zapewniając dostępność do usługi dla osób słabosłyszących.

Szkolenia w ramach programu Dostępność plus

W ramach wdrożenia systemu GATEway w placówce medycznej zapewniamy przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych lub online dla personelu szpitala z zasad komunikacji z pacjentami. Na naszych szkoleniach przekazujemy wiedzę m.in. z zakresu:
• obsługi systemu call ceneter GATEway
• efektywnej komunikacji z pacjentem, w tym z osobami ze szczególnymi potrzebami, przewlekle chorymi i starszymi
• potrzeb i oczekiwań pacjentów ze względu na ich wiek, chorobę przewlekłą i inne szczególne potrzeby
• metod postępowania z pacjentami ze szczególnymi potrzebami
• psychologii i komunikacji interpersonalnej
• nawiązywania, budowania i wzmacniania relacji z pacjentem
• różnych potrzeb pacjenta ze względu na indywidualną sytuację życiową

Slide