Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Call center w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

cc csk msw
Call Center

Call center w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Wraz z końcem października wdrożyliśmy na bazie wirtualizacji system GATEway oraz wyposażyliśmy placówkę w profesjonalne stanowiska pracownicze.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie będący jednym z liderów wśród placówek medycznych w Polsce, postawił sobie za cel poprawę jakości obsługi telefonicznej pacjentów. System GATEway zawierający podstawowe moduły Agenta, Kierownika i Administratora wraz z modułami Integracja i Telefon/SMS to rozwiązania, dzięki którym w sposób kompleksowy placówka osiągnęła zamierzony cel. Wykorzystanie możliwości systemu w zakresie rozbudowanych narzędzi monitoringu i kontroli pozwoliło na wyraźną poprawę jakości obsługi telefonicznej. Istotnym elementem realizacji poprawy dostępności do usług jest również możliwość wykorzystania różnych kanałów komunikacji. Dzięki zaimportowanej bazie danych kontaktowych pacjentów z systemu CliniNet placówka może w prosty sposób komunikować się z pacjentem nie tylko za pomocą rozmowy telefonicznej, ale również wiadomości SMS i e-mail. 

Wdrożenie systemu poprzedzone było przeprowadzeniem szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem. Szkolenie realizowane było na podstawie unikalnych materiałów. Przekazywane podczas warsztatów treści zostały stworzone  na bazie doświadczeń, realnych rozmów i sytuacji mających rzeczywiste miejsce w placówkach medycznych. Analizowane i rozpatrywane wiarygodne przypadki wzbogaciły szkolenie i przyczyniły się do pozyskania cennych wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta. W ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania 5 osobowy zespół rejestracyjny odebrał ponad 12 000 połączeń. Call center obejmuje swoim zakresem rejestrację do lekarzy specjalistów. W niedalekiej przyszłości przełączona zostanie rejestracja do lekarzy medycyny rodzinnej.