Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?
Jak oceniać jakość i styl rozmów w call center?
Kontakt telefoniczny z pacjentem z zaburzeniami mowy lub słuchu
Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym
Pacjent w centrum uwagi. Edycja 5
Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka. Edycja 5
Sytuacje trudne z pacjentem agresywnym
Metody postępowania w sytuacjach konfliktowych
Konferencja "Technologie w medycynie" z naszym udziałem
Jak przełamywać bariery w komunikacji
Agresywny pacjent. Dialog, nie spór