Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Współpraca z dr Katarzyną Kłosińską – sekretarzem Rady Języka Polskiego

klosinska
Bez kategorii

Współpraca z dr Katarzyną Kłosińską – sekretarzem Rady Języka Polskiego

Dr Katarzyna Kłosińska – językoznawca, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz naukowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, od kilku lat związana z radiową Trójką, gdzie prowadzi codzienne audycje „Co w mowie piszczy?”

Podczas tworzenia książki Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka zespół IRONteam nawiązał współpracę z dr Katarzyną Kłosińską.

Językoznawca podkreśla fakt, że opracowanie tłumaczy jak efektywnie porozumieć się z pacjentami oraz podaje rozwiązania, które mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w codziennej pracy pracowników medycznych:

“Poradnik Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka wychodzi poza proste schematy, pokazujące „co wolno, a czego nie wolno”. Schematy rozmów, oczywiście, w tym opracowaniu są – mają one jednak ukazywać całą złożoność procesu komunikacji i być wskazówką dla osób, które zrozumiały jego istotę. Bo tym, w czym poradnik najbardziej pomaga, jest po pierwsze: umiejętność rozpoznania emocji i potrzeb emocjonalnych osób, które dzwonią do call center – tylko na podstawie ich zachowań językowych; po drugie: odpowiednia do tych potrzeb i zachowań reakcja konsultanta.”

Dziękujemy Pani Katarzynie za cenne uwagi i konsultację merytoryczną. Mamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemność współpracować w przyszłości, przy tworzeniu kolejnych części publikacji.