Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?
Jak-zwiekszyc-liczbe-pacjentow2
Metody radzenia sobie ze stresem
Rzecznik-praw-pacjenta-o-kontakcie-telefonicznym-z-placowka-medyczna
webinary-dla-pracowników-ochrony-zdrowia
Organizacja-telefonicznej-rejestracji-w-placowce-medycznej
telefoniczna rejestracja pacjentów Śląsk
Rola i wpływ emocji w rozmowie z pacjentem
Praca-rejestracji-w-ramach-POZ
I Konferencja EMC Instytutu Medycznego SA