Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

1. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem w Galerii Porczyńskich

2014 baner_edycja_1._konferencja
Bez kategorii

1. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem w Galerii Porczyńskich

W dniu 4 lutego 2014 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbędzie się 1. edycja konferencji „Światowy Dzień Walki z Rakiem” organizowana przez firmę IRONteam, której gospodarzem będą przedstawiciele Rady Dyrektorów Publicznych Centrów Onkologii. Celem konferencji jest wskazanie kierunków rozwoju oraz zachodzących zmian w działaniu publicznych centrów onkologii w Polsce w celu podniesienia jakości i dostępności leczenia onkologicznego.

Konferencja jest pierwszą i unikalną inicjatywą, zrzeszającą 16 największych publicznych centrów onkologii. (Zobacz stronę konferencji)

W wydrzeniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rady Ministrów RP, wybitni onkolodzy i Dyrektorzy Publicznych Centrów Onkologii, Ambasadorzy Projektu oraz eksperci i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w działalność onkologiczną z całego kraju. Konferencja jest okazją do spotkania z Ambasadorkami Projektu, Panią Krystyną Koftą oraz Panią Katarzyną Grocholą, które zwycięsko zmierzyły się z chorobą nowotworową. Ich postawa wobec choroby i doświadczenia z nią związane są niezmierne ważne dla innych pacjentów onkologicznych.

„Jednym z istotnych wyzwań jest dostępność pacjenta do ośrodków onkologicznych, dlatego też kluczowym elementem jest ustalenie standardów czasu przyjęcia pacjenta na leczenie, które wpływa na podniesienie wskaźników wyleczalności. Według wszystkich dostępnych danych, chory na raka oczekuje na wizytę u onkologa średnio dwa miesiące. Jest to zdecydowanie za dużo czasu, gdyż decydujący jest moment od rozpoznania choroby do rozpoczęcia leczenia” dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Przewodniczący Rady Dyrektorów Centrów Onkologii

Agenda konferencji:

13:30 – 14:00 Rejestracja uczestników

14:00 – 15:30 Publiczne Centra Onkologii – wyzwania organizacyjne i dostępność do leczenia

15:45 – 17:30 Referencyjność ośrodków onkologicznych – Wyzwania 2014

17:45 – 19:00 Pacjent w Centrum Uwagi – PubliczneCentraOnkologii.pl

19:00 – 19.30 Koncert muzyczny i koktajl

Szczegółowy plan wydarzenia dostępny jest na  na stronie konferencji.