Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

04 lutego 2015 – 2. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem

2015 baner_edycja_2._konferencja
Bez kategorii

04 lutego 2015 – 2. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem

W dniu 04 lutego 2015 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się 2. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem

Tematem przewodnim Konferencji jest poprawa dostępności do leczenia onkologicznego oraz polepszenie standardu opieki nad pacjentem onkologicznym po wprowadzeniu pakietu onkologicznego. W programie Konferencji położono nacisk na zmiany w systemie organizacyjno – finansowym w publicznej służbie zdrowia.

W Konferencji weźmie udział szerokie grono specjalistów z zakresu onkologii: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rady Ministrów RP, członkowie zarządu towarzystw naukowych, dyrektorzy publicznych, pełnoprofilowych centrów onkologii, kadra medyczna, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby działające na rzecz walki z chorobą nowotworową. Patronat honorowy nad Konferencją objęła Senacka Komisja Zdrowia, zaś patronat merytoryczny objęło Polskie Towarzystwo OnkologicznePatroni medialni tegorocznej edycji to TVP INFO oraz Rzeczpospolita.

Agenda konferencji:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15 Kawa powitalna

9:15 – 9:30 Uroczyste powitanie uczestników

9:30 – 11:00 I panel dyskusyjny – „Oczekiwania pacjentów wobec pakietu onkologicznego”

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 II panel dyskusyjny – „Rola lekarza pierwszego kontaktu w obliczu pakietu onkologicznego”

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 16:30 III panel dyskusyjny – „Kompleksowa diagnostyka i leczenie – wyzwania pakietu onkologicznego”

16:30 – 17:00 Uroczyste zakończenie Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie konferencji